Mokslinis darbas parodantis juodosios plokščiamysės riebalų antimikrobines savybes

Kelios moksto institucijos kartu su UAB “Insectum” padarė tyrimus dėl juodosios plokščiamusės (Hermetia illucens) riebalų antimikrobinių sąvybių:

Leave a Reply

Your email address will not be published.